Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1263385

I. Düşük bebek ağırlığı

II. Havale geçirme

III. Kafa travmaları

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri fiziksel yetersizliğin oluşumunda doğum sonrası nedenlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

II ve III

I ve III


Yanıt Açıklaması:

Doğum Sonrası Nedenler: C¸ocuğun yüksek ateş- ten dolayı havale geçirmesi, tümörler, beyni ve omuriliği etkileyen enfeksiyonlar (menenjit vb.), zehirlenmeler, kas, kemik ve sinir sistemi hastalıkları (musküler distrofi vb.), kafa travmaları, kazalar, bebeğin yetersiz beslenmesi, olumsuz çevre koşulları doğum sonrası dönemde ortaya çıkan nedenler arasındadır. Travmatik nedenler arasında trafik kazaları, sportif yaralanmalar, yüksekten düşmeler, dövülmüş çocuklar ve doğal afetler sayılabilir. Boğulmaktan kurtarılan çocuklarda da eğer beyin oksijensiz kaldıysa beyin felci görülebilir.  Doğru seçenek D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum