Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1259559

“O¨zel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir” ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Özel eğitim gerektiren bireylerin ayrı eğitim almaları esastır.

Özel eğitim gerektiren bireylerin kaynaştırma ortamlarında eğitim almalarına öncelik verilir.

Özel eğitim gerektiren bireyler toplumsal imkanlardan soyutlanamaz.

En az kısıtlayıcı eğitim ortamı ilkesi benimsenmelidir.

Özel eğitim gerektiren bireyler normal akranlarıyla aynı ortamlarda eğitim almalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Özel eğitim gerektiren bireylerin ayrı eğitim almalarına ilişkin bir çıkarım yapılamaz. Doğru seçenek A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum