Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1281966

Ailelerin aktardığı bilgiler doğrultusunda, gelişimsel ye­tersizliği olan bireylerin bakımı ve rehabilitasyonu ile ilgili kararların uzmanlar tarafından verildiği, ailelerle iş birliği kurmada uygulanan model hangisidir?


Koruyucu model

Uzman Modeli

Geçiş Modeli

Zenginleştirilmiş Model

Eşli model


Yanıt Açıklaması:

Geçiş Modeli

Yorumlar
  • 0 Yorum