Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302768

Aşağıdaki durumlardan hangisi, gelişimsel geriliğin hem doğum öncesi hem doğum sonrası nedenleri arasında kabul edilebilir?


Çocuk istismarı

Kafa travmaları

Gen anormallikleri

Kromozomal bozukluklar

Sosyo ekonomik düzey


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel geriliğin nedenleri doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası nedenler olarak sınıflandırılmaktadır. Gen anormallikleri ve kromozomal bozukluklar doğum öncesi grupta yer alırken; çocuk istismarı ve kafa travmaları ise doğum sonrası grupta yer almaktadır. Sosyo-ekonomik düzeye bağlı olarak oluşabilecek etkenlerin ise hem doğum öncesi hem doğum sonrası süreçte gelişimsel geriliğe yol açabileceği söylenebilir. Doğru yanıt E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum