Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303094

I. Zihinsel işlevlerde güçlükler yaşamak

II. Uyumsal davranışlarda gözlenen sınırlılıklar

III. Bu durumun gelişim dönem içerisinde ortaya çıkması 

IV. Problemli davranışa sahip olması

Yukarıdaki verilenlerden hangileri DSM V'e göre zihinsel yetersizliğin tanı ölçütleri arasında yer almaktadır ?


I ve II

I ve IV

II ve III

II, III, IV

I, II, III


Yanıt Açıklaması:

DSM-V’e göre zihinsel yetersizliğin tanı ölçütleri ise aşağıdaki şekildedir:

1. Zihinsel işlevlerde güçlükler yaşamak

2. Uyumsal davranışlarda gözlenen sınırlılıklar

3. Bu durumun gelişim dönem içerisinde ortaya çıkması (DSM-V, 2013). Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum