Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303120

Aşağıdaki uyumsal beceriler-zihinsel işlevler sınıflandırması açısından hangisi doğrudur?


Orta düzeyde sunulan destekle bağımsız bir şekilde yaşayabilir - Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Kişisel bakım gereksinimleri için günlük desteğe ihtiyacı vardır - C¸ok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

Yirmi dört saat bakım gereksinimi vardır - Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

C¸ok az düzeydeki destekle bağımsız olarak yaşayabilir - Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Kişisel bakım gereksinimleri için günlük desteğe ihtiyacı vardır - Orta düzeyde zihinsel yetersizlik


Yanıt Açıklaması:
Aşağıda sınıflandırmaların karşılıkları tabloda verilmiştir. Doğru seçenek D'dir.

Uyumsal Beceriler

Zihinsel Yetersizlik Düzeyi

C¸ok az düzeydeki destekle bağımsız olarak yaşayabilir.

Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Orta düzeyde sunulan destekle bağımsız bir şekil- de yaşayabilir.

Orta düzeyde zihinsel yetersizlik

Kişisel bakım gereksinimleri için günlük desteğe ihtiyacı vardır.

Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

Yirmi dört saat bakım gereksinimi vardır.

C¸ok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

Yorumlar
  • 0 Yorum