Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303129

Aşağıdaki seçeneklerde verilen otizm spektrum bozukluğunun erken belirtilerinden hangisi doğrudur?


3 ayı geçtiği halde başkalarına gülümsememek

24 ayı geçtiği halde parmakla bir şeyi işaret edememek

20 ayı geçtiği halde tek bir sözcük dahi söylememek

Daha önce söylediği bazı sözleri söylememeye başlamak

36 ayı geçtiği halde iki sözcüklü basit cümlecik kuramamak


Yanıt Açıklaması:

Otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri; 6 ayı geçtiği hâlde başkalarına gülümsememek, 12 ayı geçtiği hâlde agulamamak, parmakla bir şeyi işaret etmemek ya da ‘bay-bay’ gibi jestleri yapmamak, 16 ayı geçtiği hâlde tek bir sözcük bile söylememek, 24 ayı geçtiği hâlde iki sözcüklük basit cümlecikler kurmamak, hangi ayda olursa olsun gelişimde gerileme göstermek; örneğin, daha önce söylediği bazı sözleri söylememeye başlamaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum