Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1258870

Çocuk bir yaşını geçtiği halde aşağıdakilerden hangi davranışı yapmadığında otizm spektrum bozukluğundan söz edilebilir?


Basit cümleler kurmamak

Başkalarına gülümsememek

Hiçbir ortamda agulamamak

Adı söylendiğinde tepkisiz kalmak

Kendisine dokunulmasından kaçınmak


Yanıt Açıklaması:

NAC (National Autism Center) (2009)’un ra­porunda otizmin belirtileri aşağıdaki biçimde sıra­lanmışlardır.

Otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri:

  • 6 ayı geçtiği halde başkalarına gülümsememek
  • 12 ayı geçtiği halde agulamamak, parmakla bir şeyi işaret etmemek ya da ‘bay-bay’ gibi jestleri yapmamak
  • 16 ayı geçtiği halde tek bir sözcük bile söy­lememek
  • 24 ayı geçtiği halde iki sözcüklük basit cümlecikler kurmamak
  • Hangi ayda olursa olsun gelişimde gerileme göstermek; örneğin, daha önce söylediği bazı sözleri söylememeye başlamak

Doğru yanıt C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum