Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303045

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan bireylerin sağlık sistemine dâhil edilmesi ve yararlanmasında engelleyici olabilecek unsurlardan birisi değildir?


Tecrübe yetersizliği bulunan sağlık ve bakım personelinin uygulamaları

Tecrübe yetersizliği bulunan sağlık ve bakım personelinin uygulamaları

Hastane veya bakım merkezinin çevresel şartlar ve fiziki koşullar açısından yetersiz olması

Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin mevcut sınırlılıklarının olması

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere hizmetlerde çok zaman ayrılması 


Yanıt Açıklaması:

Lindsey (2002), aşağıdaki durumların gelişimsel yetersizliği bireylerin sağlık sistemine dâhil edilmesi ve yararlanmasında engelleyici olabileceğini belirtmiştir:
• Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin mevcut sınırlılıklarının olması,
• Tecrübe yetersizliği bulunan sağlık ve bakım personelinin uygulamaları,
• Hasta yoğunluğu nedeniyle gelişimsel yetersizliği olan bireylere yeterince zaman ayrılamaması,
• Sağlık sisteminde bulunan bürokratik engeller,
• Hastane veya bakım merkezinin çevresel şartlar ve fiziki koşullar açısında yetersiz olması.

Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum