Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303103

I. Kavramsal

II. Sosyal

III. Pratik

IV. Mantık

Yukarıda verilenlerden hangileri uyumsal davranış alt başlıkları arasındadır ? 


I ve II

I ve III 

II ve III

I, II, III

II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

Uyumsal davranışlar kavramsal, sosyal , pratik olarak alt başlıklara ayrılmıştır. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum