Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303132

Aşağıdakilerin hangisinde OSB olan çocukların eğitimde işlevsel yaşam becerilerinin öğretilmesinin nedeni doğru olarak verilmiştir?


OSB olan çocukların eğitimlerde sık sık kriz geçirmesi

OSB olan çocukların günlük yaşamdaki becerileri kendiliğinden edinememesi

OSB olan çocukların tipik gelişim gösteren akranları ile iletişim kuramaması

OSB olan çocukların eğitiminde, eğitim sürecine ailenin de mutlaka katılması

OSB olan çocukların, OSB'ye ek bir engelinin daha  bulunması


Yanıt Açıklaması:

OSB olan bireyler normal gelişim gösteren akranlarının kendiliklerinden öğrendikleri pek çok beceri ya da davranışı öğrenebilmek için özel olarak yapılandırılmış programlara ve öğretim ortamlarına gereksinim duyarlar. OSB olan bireylerin öğretim sürecinin odaklandığı temel alanlar dil, iletişim ve öz bakım ve toplumsal beceri alanları olmaktadır. OSB olan bireylerde işlevsel becerilerin öğretimi programın odak noktasını oluşturmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum