Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303235

Aşağıdakilerden hangisi romatoid artiritin tedavisinde etkili olan yöntemlerden birisi değildir?


İlaç tedavisi

Fizik tedavi

Psikolojik destek

Ameliyat

Organ nakli


Yanıt Açıklaması:

Romatoid artiritte ilaç tedavisi, fizik tedavi, psikolojik destek ve bazı durumlarda da ameliyat etkili olmaktadır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum