Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1215940

Aşağıdakilerden hangisi Serebral Palsi'nin tiplerinden biri değildir?


Spastik tip

Hipotonik tip

Ataksik tip

Genetik tip

Karışık tip


Yanıt Açıklaması:

Serebral palsinin beş tipi bulunmaktadır. Bunlar spastik tip, hipotonik tip, atetoid tip, ataksik tip ve karışık tiptir. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum