Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Freud'un psikoseksüel gelişim dönemlerinden biri olan "Latent dönem" için söylenebilir?


Bu dönemde cinsel roller sağlamlaşır ve pekişir.

Bu dönemde çocuk, fiziksel farklılığını anlamıştır ve değişmezliği kabullenmeye çalışır.

Bu dönem zekâ gelişiminde işlem öncesi dönemin, sembolik evresi olarak adlandırılmaktadır.

Bu dönemde Oedipus ve Elektra karmaşasından söz edilmektedir.

Bu dönem, zekâ gelişiminde işlem öncesi dönemin, sezgisel evresidir.


2.Soru

 1. Bakım planı hazırlama 
 2. Gözden geçirme
 3. Değerlendirme
 4. Bakım gereksinimlerinin tanımlanması
 5. Bakım planını uygulama

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere verilecek olan bakım hizmetinin planlanma sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?


I-II-III-IV-V

IV-V-I-III-II

III-IV-I-V-II

V-IV-III-II-I

II-V-III-IV-I


3.Soru

Türkiye’de formel olarak uygulamaya konulan ve en geniş alana hitap eden ilk bakım modeli hangisidir?


Bireysel bakım modeli

Engelli bakım modeli

Yaşlı bakım modeli

Evde bakım modeli

Kurumda bakım model


4.Soru

__________, gelişimin önemli bir parçasıdır ve
sosyal ortamlarda kabul ile bağımsızlık için gereklidir.

Verilen cümleyi doğru tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


Giyinme Becerisi

Yemek Yeme Becerisi

Banyo Yapma Becerisi

El ve Yüz Yıkama Becerisi

Tuvalet Yapma Becerisi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel geriliğin doğum öncesi nedenleri arasında yer almaz?


Alkol kullanımı

Ağır metallere uzun süreli maruz kalma

Doğum öncesi kanama

Kromozomal bozukluklar

Boğulma


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetleri kapsamına girmemektedir?


Psikososyal

Fizyolojik

Maddi destek

Tıbbi destek

Sosyal hizmet


7.Soru

I. Uyku düzeni oluşturulmalıdır.

II. Uyku öncesi hiçbir aktivite yapılmamalıdır.

III. Her gün yeterli düzeyde uyku uyumalıdır.

IV. Farklı sesler ve kokular, uykuya dalmayı zorlaştırabilir.

Yukarıda zihinsel yetersizliği olan bireylerin uyku problemini gidermek için verilen önerilerden hangileri doğrudur?


I,II ve III

I,II ve IV

II,III ve IV

I,III ve IV

Hepsi


8.Soru

OSB’li bireylere özellikle dil ve sosyal etkileşim becerilerinin öğretiminde kullanılan; etkinlik temelli öğretim ya da gömülü öğretim, fırsat öğretimi gibi bir dizi öğretim stratejisini içeren öğretim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ayrık denemelerle öğretim

Doğal öğretim

Video modelle öğretim

İpucu ile öğretim

Formal öğretim


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğum sırası gelişimsel nedene örnek olarak verilebilir?


Kromozomal bozukluklar

Gen anormallikleri

İleri derecede beslenme yetersizlikleri 

Çocuk ihmal ve istismarı

Düşük doğum ağırlığı (1500 gr’dan az)


10.Soru

 1. Yetersizliği olan birey ve ailelerinin kurum imkânlarından daha kolay bir şekilde yararlanması,
 2. Yetersizliği olan bi­reylerin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin ve gerekli donanım desteğinin sağlanması,
 3. Yeter­sizliği olan bireylerin psikolojik, sosyal ve ekono­mik sorunlarının çözümünde gerekli uzmanlar ile koordine kurulması

Yukarıda verilen, gelişimsel yetersizliği olan bireylere yönelik olarak Sağlık Bakanlığının sunduğu hizmetler aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisine girmektedir?


Evde Bakım Hizmeti

Kurum Bakım Hizmeti

Tıbbi Sosyal Hizmet

Evde Sağlık Hizmeti

Rehabilitasyon Hizmeti


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Serebral Palsi'nin tiplerinden biri değildir?


Spastik tip

Hipotonik tip

Ataksik tip

Genetik tip

Karışık tip


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, öz bakım becerilerinin zihinsel yetersizliği olan bireyler tarafından edinilmesini etkileyen çeşitli etmenlerden biri değildir?


Büyük kas becerilerindeki yetersizlikler

El-göz koordinasyonunda yetersizlik

Küçük kas becerilerindeki yetersizlikler

Bilişsel becerilerde yetersizlik 

Psikolojik yetersizlik


13.Soru

OSB olan çocukların bağımsız yaşamalarında en kritik rolü aşağıdakilerden hangisi oynar?


Doktorlar

Aileler

Hemşireler

Sosyal hizmet uzmanları

Çocuk gelişimcileri


14.Soru

Zihinsel yetersizlik durumu, zeka testinin puanına göre kaç standart sapma altında kalma durumudur ?


-3

–2

-1

0

+1


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan bireylere öz bakım becerilerinin öğretiminde kullanılan stratejilerden biridir?


Maddi destek

Tıbbi yardım

Fiziksel ipucu

Zihinsel ipucu

Toplumsal destek


16.Soru

 1. Zihinsel işlevlerde güçlükler yaşamak
 2. Genetik faktörler sebebiyle oluşması
 3. Gelişim dönem içerisinde ortaya çıkması
 4.  Uyumsal davranışlarda gözlenen sınırlılıklar

Yukarıdakilerden hangileri Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'na (DSM-V) göre zihinsel yetersizlik tanı ölçütleri arasında yer alır?


I, II

I, III

II, III

I, III, IV

II, III, IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili fiziksel yetersizliklerden biridir?


Şeker hastalığı

Kalça çıkığı

Kas hastalığı

Rett sendromu

Çocuk felci


18.Soru

Sağlıklı beslenme tabağına örnek bir öğün olarak köftenin yanına aşağıdakilerden hangisinin öncellikli olarak eklenmesi  beklenmez? 


Bulgur pilavı

Mevsim salata

Ayran

Portakal

Kuru fasülye


19.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41. maddesi hangi konu ile ilgilidir?


Ailenin korunması ve çocuk hakları üzerinedir.

Eğitim ve öğretim hakkı üzerinedir.

Yurttaşların çalışma hakkı üzerinedir.

Yurttaşların sosyal güvenlik hakları üzerinedir.

Özel eğitim ilkeleri üzerinedir.


20.Soru

Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi obeziteyi önleyebilmek için dikkat edilmesi gerekenler arasındadır?


Kişi, canı istediği zaman, istediği saatte beslenebilir.

Bol miktarda enerji ve yağ alabilmek adına fast-food tarzı beslenmeyi benimseyebilir.

Bol bol gazlı içeçek, şekerleme ve çikolata gibi besinleri tüketmesinde sakınca yoktur.

Besinler hazırlanırken sağlıklı pişirme yöntemlerini (haşlama, ızgara gibi) tercih etmelidir.

Uzun süre ekran başında hareketsiz kalmalarında herhangi bir sakınca yoktur.