Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302836

Aşağıdakilerden hangisi doğum sırası gelişimsel nedene örnek olarak verilebilir?


Kromozomal bozukluklar

Gen anormallikleri

İleri derecede beslenme yetersizlikleri 

Çocuk ihmal ve istismarı

Düşük doğum ağırlığı (1500 gr’dan az)


Yanıt Açıklaması:

Düşük doğum ağırlığı (1500 gr’dan az), doğuma bağlı komplikasyonlar nedenleri arasındaki önlenebilir gelişimsel gerilik nedenidir. Ayrıca doğum sırasında prematüre doğum, kafa travması, oksijensiz kalmak, uzman olmayan kişilerin müdahalesi ve benzeri gibi durumlar gelişimsel geriliğe neden olabilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum