Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303050

  1. Bakım planı hazırlama 
  2. Gözden geçirme
  3. Değerlendirme
  4. Bakım gereksinimlerinin tanımlanması
  5. Bakım planını uygulama

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere verilecek olan bakım hizmetinin planlanma sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?


I-II-III-IV-V

IV-V-I-III-II

III-IV-I-V-II

V-IV-III-II-I

II-V-III-IV-I


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere verilecek olan bakım hizmetinin planlanma sürecinin bazı bileşenleri ve aşamaları içermektedir. Bu temel bileşenler ve aşamalar şunlardır; (a) değerlendirme, (b) bakım gereksinimlerinin tanımlanması, (c) bakım planı hazırlama, (d) bakım planını uygulama ve (e)gözden geçirme

Yorumlar
  • 0 Yorum