Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1288468

  1. Zihinsel işlevlerde güçlükler yaşamak
  2. Genetik faktörler sebebiyle oluşması
  3. Gelişim dönem içerisinde ortaya çıkması
  4.  Uyumsal davranışlarda gözlenen sınırlılıklar

Yukarıdakilerden hangileri Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'na (DSM-V) göre zihinsel yetersizlik tanı ölçütleri arasında yer alır?


I, II

I, III

II, III

I, III, IV

II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

Kısaca DSM-V olarak bilinen  el kitabına, zihinsel yetersizlik; çocukluk çağı döneminde
başlayan, zihinsel güçlüklerle birlikte bireylerin yaşantı içerisinde kavramsal, sosyal pratik alanlarda sınırlılıklar yaşamasına neden gelişimsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır. DSM-V’e göre zihinsel yetersizliğin tanı ölçütleri ise aşağıdaki şekildedir:
1. Zihinsel işlevlerde güçlükler yaşamak
2. Uyumsal davranışlarda gözlenen sınırlılıklar
3. Bu durumun gelişim dönem içerisinde ortaya çıkması 

Yorumlar
  • 0 Yorum