Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1218638

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda en sık karşılaşılan beslenme sorunu aşağıdakilerden hangisidir?


Besin seçimi

Yutkunamama

Besin alerjisi

Çölyak

Obezite


Yanıt Açıklaması:

Otistik Spektrum Bozukluğu (OSB) olan ço­cuklarda en sık karşılaşılan beslenme sorunlarının başında besin seçimi gelmektedir. Besin seçimi; besinin çeşidine, dokusuna (pütürlü veya püre olması gibi), ısısına, tadına, rengine ve kokusuna göre besin ayırt etmek anlamına gelmektedir. Shaw (2014); OSB tanısı olan çocukların OSB tanısı al­mamış çocuklara kıyasla yaklaşık %60 daha fazla besin seçiminde bulunduğunu belirtmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum