Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1276879

Aşağıdakilerden hangisi serebral palsiye eşlik eden yetersizlik türlerinden biri değildir?


Zihinsel yetersizlik

Epilepsi nöbetleri

Fiziksel yetersizlik

Konuşma yetersizlikleri

Görme yetersizliği


Yanıt Açıklaması:

Serebral Palsiye Eşlik Eden Yetersizlik Türleri:

Zihinsel yetersizlik

Görme yetersizliği

Konuşma yetersizlikleri

Epilepsi nöbetleri

Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum