Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1282007

  1. Sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni öğrencilerin gereksinimlerine uygun öğretim etkin­liklerini belirler.
  2. Sınıf öğretmeni belirlenen konuyu anlatırken özel eğitim öğretmeni de konunun daha iyi anlaşılması için çeşitli etkinlikler yaparak öğren­cilere yardım eder.

Yukarıda yer alan maddelerde anlatılan doğrudan ve dolaylı işbirliği modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Birlikte Öğretim

Tamamlayıcı Öğretim

Destekleyici Öğrenme

Ekip Öğretim

İş Birliği Yaparak Problem Çözme


Yanıt Açıklaması:

Destekleyici Öğrenme

Yorumlar
  • 0 Yorum