Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1288797

Zihinsel yetersizliğin tanı ölçütlerinden aşağıdakilerden hangisi, Uyumsal davranışlarda sınırlılık ölçütünün özelliklerinden biridir? 


Bireyin günlük yaşamını sürdürebilmek için içinde bulunduğu çevrenin kendisinden beklediği davranışlardır.

Başka bir ifadeyle bireyin zihinsel işlevlerinin ortalamanın altında olması anlamına gelmektedir.

Zihinsel yetersizliğin çocukluk çağında ortaya çıkmış bir durum olmasıdır.

Bireyin zihinsel işlevleri ile uyumsal davranışlarında görülen güçlüklerin çocukluk çağı içerisinde ortaya çıkmış olması anlamına gelmektedir.

Yetişkinlik döneminde de beyin travması gibi nedenlerle ortaya çıkan yetersizlikler söz konusu olabilmektedir.


Yanıt Açıklaması:

Uyumsal davranışlarda sınırlılık: Uyumsal beceriler, bireyin günlük yaşamını sürdürebilmek için içinde bulunduğu çevrenin kendisinden beklediği davranışlardır. Başka bir ifadeyle bireylerin bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan becerilerdir. Doğru cevap A şıkkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum