Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1239855

Beynin hızlı geliştiği dönemlerde nonprogresif (ilerleyici olmayan), bir travmaya maruz kalması sonucu, vücut duruşu ve/ veya hareketlerinde ortaya çıkan, kalıcı fakat ilerlemeyen bozukluklar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


Serebral palsi

Spina bifida

C¸ocuk felci

Rett sendromu

Multiple skleroz


Yanıt Açıklaması:

Serebral palsi(SP) tek bir hastalık değildir. Serebral palsi, merkezi^ sinir sistemindeki zedelenmeler sonucunda motor fonksiyonlardaki bozuklukların ön planda olduğu birçok hastalığı içine alan bir durumdur. Serebral palsi beynin hızlı geliştiği dönemlerde nonprogresif (ilerleyici olmayan), bir travmaya maruz kalması sonucu, vücut duruşu ve/ veya hareketlerinde ortaya çıkan, kalıcı fakat ilerlemeyen bozukluklar olarak tanımlanabilir. Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum