Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303063

Öngörüşme Değerlendirme Bakım gereksinimlerinin tanımlanması Bakım planı hazırlama Bakım planını uygulama Gözden geçirme Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bakım planlamalarının temel bileşenlerindendir?


II, III, IV ve V

 III, IV ve V

I, II, III ve V

IV ve V

I ve V


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere verilecek olan bakım hizmetinin planlanma sürecinin bazı bileşenleri ve aşamaları içermektedir. Bu temel bileşenler ve aşamalar şunlardır; (a) değerlendirme, (b) bakım gereksinimlerinin tanımlanması, (c) bakım planı hazırlama, (d) bakım planını uygulama ve (e) gözden geçirme. Doğru yanıt "A" seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum