Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303107

Aşağıdakilerden hangisi yetersizliği olan bireyin ailesinin ihtiyaç duyduğu duygusal destektir?


Eğitim için maddi gereksinim

Çocuklarının bakım gereksinimleri

Zihin engeline ilişkin bilgi gereksinimi

Çocuklarının özellikleri hakkında bilgi gereksinimi

Hissettiklerini paylaşma gereksinimi


Yanıt Açıklaması:

Zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerin gereksinimleri dört ayrı kategoride sıralanabilir. Hissettiklerini paylaşma gereksinimi duygusal destek gereksinime bir örnektir.   Eğitim için maddi gereksinim, maddi gereksinimler; zihin engeline ilişkin bilgi gereksinimi ve çocuklarının özellikleri hakkında bilgi gereksinimi, bilgi-eğitim gereksinimi ve son olarak çocuklarının bakım gereksinimleri, bakım gereksinimler için birer örnektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum