Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303212

çoğunlukla kızlarda görülen, genetik temelli ağır zihinsel gerilik ve otistik özel- liklerin görüldüğü ilerleyici sinir sistemi ile ilgili bir bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?


Serebral palsi

Rett sendromu

Çocuk felci

Kistik Fibrozis

Spina Bifida


Yanıt Açıklaması:

Rett sendromu çoğunlukla kızlarda görülen, genetik temelli ağır zihinsel gerilik ve otistik özelliklerin görüldüğü ilerleyici sinir sistemi ile ilgili bir bozukluktur. Görülme sıklığı kız çocuklarında 1/10000’dir. Doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum