Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1218014

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yönetici olabilmek için resmî/özel öğretim okullarında en az kaç yıl görev yapmış olmak gerekmektedir?


6

5

4

3

2


Yanıt Açıklaması:

18 Mayıs 2012 gün ve 28296 sayılı Resmî Gazete’ye göre yöneticiler; Özel Eğitim ve Rehabi­litasyon merkezlerinde, kurumda uygulanan öğre­tim programına göre zihin, görme, işitme engelliler sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya uzmanı, reh­ber öğretmen, dil ve konuşma terapisti, fizyotera­pist, psikolog, odyolog, sosyal hizmet uzmanı olma koşullarını taşımak ve resmî/özel öğretim okulla­rında en az iki yıl öğretmenlik ya da alanında görev yapmış olmak özelliklerine sahip olmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum