Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1259551

I. En az kısıtlayıcı eğitim ortamı ilkesine göre hareket edilir.

II. Özel eğitime erken yaşta baslamak esastır.

III. Ailelerin çocuklarıyla ilgili her aşamada aktif katılımı esastır.

IV. Engellilerin ve engelliliğin her tür istismarının önlenmesi esastır.

Yukarıdakilerden hangileri 573 sayılı KHK'nin kapsamı içerisindedir?


I, II ve IV

I ve III

I, II ve III

III ve IV

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Kanun Hükmünde Kararname’nin ikinci ilkesi, “O¨zel eğitime erken başlamak esastır” şeklindedir.

KHK’nin üçüncü ilkesi “O¨zel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür” şeklindedir.

KHK’nin yedinci ilkesi “Ailelerin, özeleğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının sağlanması esastır” şeklindedir.

"Engellilerin ve engelliliğin her tür istismarının önlenmesi esastır." ilkesi

5378 sayılı Engelliler Kanunu'nda yer almaktadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum