Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303078

I. Zihinsel işlevlerde güçlükler yaşamak
II. Uyumsal davranışlarda gözlenen sınırlılıklar
III. Bu durumun gelişim dönem içerisinde ortaya çıkması 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri DSM-V'ye göre zihinsel yetersizliğin tanı ölçütlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

DSM-V’e göre zihinsel yetersizliğin tanı ölçütleri ise aşağıdaki şekildedir:
1. Zihinsel işlevlerde güçlükler yaşamak
2. Uyumsal davranışlarda gözlenen sınırlılıklar
3. Bu durumun gelişim dönem içerisinde ortaya çıkması.

Doğru cevap E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum