Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303155

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi OSB olan bireylerin bakımlarından sorumlu olan kişilerin yapması uygun olmayan davranışlardan biridir?


Ailelere okula devam eden çocuklarının yetersizliklerine
odaklanmaları sağlanarak aile yapısını ve organizasyonunu güçlendirmek

Gerektiğinde aileye ya da bireye cihaz, para, ilaç vb. elle tutulabilir desteklerin sağlanması için yönlendirmeler yapmak

Gerektiğinde normal gelişim gösteren yetişkin ve bireylerin çocuklarındaki yetersizlik durumunu kabullenmeleri için çaba
göstermek

OSB olan çocukların yaşamlarını kendi başlarına idare edecekleri becerilerin neler olduğunu, kendini yönetmek ve kendini savunmak konusunda gerekli bilgileri aktarmak

Ailelere OSB olan çocuklarının durumu ile ilgili ortaya çıkabilecek sıkıntıları ile baş etmede kullanacak yöntemleri ve yardım alacakları meslek grupları ile ilgili bilgi vermek


Yanıt Açıklaması:

Ailelere okula devam eden çocuklarının yetersizlikleri
odaklanmaları yerine başarıları ve yeterlilikleri üzerinde odaklanmalarını sağlayarak aile yapısını ve organizasyonunu
güçlendirmek. Dolayısı ile doğru yanıt A dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum