Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303180

Yetersizliği olan bireyin kişisel gereksinimlerini bağımsız olarak karşılayabilmesi, günlük yaşamını sürdürmede herhangi bir alete ya da desteğe gereksinim duymaması, yaşamını bağımsız olarak ya da çok az bağımlı olarak sürdürebilmesi hangi yetersizlik sınıflaması kapsamındadır?


Hafif derecede yetersizlik

Orta derecede yetersizlik

Ağır derecede yetersizlik

Çok ağır derecede yetersizlik

Yetersizlik


Yanıt Açıklaması:

Yetersizliği olan bireyin kişisel gereksinimlerini bağımsız olarak karşılayabilmesi, günlük yaşamını sürdürmede herhangi bir alete ya da desteğe gereksinim duymaması, yaşamını bağımsız olarak ya da çok az bağımlı olarak sürdürebilmesi hangi yetersizlik hafif derecede yetersizliktir.

Yorumlar
  • 0 Yorum