Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1259114

Otizm spektrum bozukluğu olan bireye tuvalet kontrolünü kazandırma aşağıdakilerden hangi çalışma ile başlamalıdır?


Kuru kalma süresinin belirlenmesi

Tutma, açma becerilerinin gözlenmesi

Basit sözel yönergeleri dinlemesi

Görme tanıma becerisini kazanması

Yürüme mesafesinin tespit edilmesi


Yanıt Açıklaması:

Tuvalet öğretimi planlanırken mesane     kontro­lünün sağlanmış olması bir başka deyişle belli bir boşaltım örüntüsünün ve kuru kaldığı zamanla­rın olması ön koşuldur. Yürüme, görme, basit sö­zel yönergelerin anlaşılması gibi beceriler zorunlu olmayabilir ancak bu becerilerin varlığı yapılacak öğretimi kolaylaştıracaktır. Bireyde tuvalet öğreti­mini kolaylaştırıcı işaretçilerin olması ve tuvaleti geldiğinde rahatsızlık hissetmesi öğretim sürecini kolaylaştıracaktır. Ayrıca tuvalete tek başına gide­bilmesi, temel soyunma giyinme için gerekli ince motor becerilere (tutma, açma) sahip olması, 3-5 dakika oturmuş vaziyette kalabilmesi, basit yönergeleri anlayabilmesi bu öğretim sürecinin planlamayı ko­laylaştıracaktır. Doğru yanıt A’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum