Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çocuğun dünyayı tanıma ve öğrenme yolu olan aynı zamanda ebeveyn çocuk etkileşiminin en güvenli etkili yolu nedir ?


Bakım hizmeti

Koşulsuz sevgi

Ortak dikkat

Göz teması

Oyun


2.Soru

 1. Lifli gıdaların tüketilmesi
 2. Günlük sıvı alımına dikkat edilmesi
 3. Glutensiz diyet
 4. Aşırı yağlı yiyeceklerden kaçınılması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kabızlığın önlenmesinde önemlidir?


Yalnız I

I-II

II-III

III-IV

II-IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan bireylerin gereksinim duyduğu kişisel bakım hizmetlerine örnek olarak gösterilebilir?


Tırnak kesme

Alış veriş yapma

Fatura ödeme

Seyahat etme

Hesaplama yapma


4.Soru

 1. Bulantı, kusma
 2. İshal
 3. Kabızlık
 4. Kolesterol düşüklüğü
 5. Açlık
 6. Böbrek taşı

Yukarıdakilerden hangileri ilaca dirençli epilepsisi olan çocuklarda alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği belirtilen ketojenik diyetin yan etkileri arasında yer alır?


I, II, V 

III, V, VI

I, II, III, IV

I, II, III, V, VI

I, II, III, IV, V, VI


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihin engelli bireylerde beslenmeye ilişkin gözlenen problemlerdendir?


Aileyle birlikte yemek yeme

Kendi başına yemek yeme

Yemeği ret etme

Uygun kiloda olma

Öğün saatinde yemek yeme


6.Soru

Sınıf öğretmeninin öğretim için gerekli materyalleri hazırlamakla yükümlü olduğu özel eğitim öğretmeninin ise özel öğretim yöntemlerinden faydalanarak öğretim sürecine dahil olduğu bir yöntem hangisidir?


Destekleyici öğrenme etkinlikleri yöntemidir

Ekip öğretim yönteminde

İş birliği yaparak problem çözme modeli

Grupla problem çözme modeli

Tamamlayıcı öğretim


7.Soru

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin esaslarının düzenlendiği “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği" kaç yılında yayımlanmıştır?


2004

2005

2006

2007

2008


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kas - iskelet sistemi ile ilgili yetersizliklerden biridir?


Omurilik zedelenmesi

Romatoid Artrit

Astım

Rett Sendromu

Spina bifida


9.Soru

Zihinsel yetersizliği olan bir bireyin;

 1. Elini bireyin elinin üzerine koyarak, kaşığı tutmasını, kaşığı ağzına götürmesini sağlama,
 2. Bireyin pantolonunu indirmek yerine, bireyin ellerinden tutarak pantolonunu indirmesini sağlama,
 3. Bireyin bileğinden hafifçe tutma, dirseğinden tutma, kolundan tutma,

Yukarıda verilen maddeler doğrultusunda zihinsel yetersizliği olan bireye sunulan öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


Fiziksel İpucu

Sözel İpucu

Model Alma

Görsel İpucu

İşaret İpucu


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel engelli bir bireyin uyumsal davranışlarının kavramsal sınırlılık yaşadığı becerilerden birisidir?


İfade edici dil becerileri

Sorumluluk alma

Kuralları izleme

Yemek yeme

Hareket etme


11.Soru

Zihinsel yetersizliği olan bireyin beslenme problemlerinden yemek reddi/ veya seçiciliği hangi örnek uygun değildir ? 


Türüne göre: Tek tip gıda ile beslenmek, örneğin sadece hamburger yemek gibi.

Dokusuna göre: Farklı dokulardaki yiyecekleri tüketmemek, tek tip dokudaki yiyecekleri yemek, örneğin sadece püre kıvamında yemek

Isısına göre: O¨rneğin sadece oda sıcaklığında yemek, soğuk ya da sıcak besinleri kabul etmemek

Yemek saatine göre: sadece sabahları yemek yeme

Besleyen kişiye göre: O¨rneğin sadece annesi beslediğinde yemeğini yemek, başka kişiler tarafından beslenmeyi reddetmek


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 573 sayılı KHK’nin ikinci kısmında yer alan Eğitim O¨ğretim başlığı altında yer alan alt başlıklardan biri değildir?


“Tanılama–Değerlendirme-Yerleştirme”

“Erken çocukluk dönemi eğitimi”

"Özel eğitim desteği"

“Okul öncesi eğitim”

“Yükseköğretim”


13.Soru

5378 sayılı Kanun’da ayrı bir başlık olarak ele alınmış olan “Erişilebilirlik” te aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir? 


Özel ve kamu toplu taşıma sistemlerine engellilerin erişilebilirliğine uygun olması

Sağlık hizmetlerine ulaşmada pozitif ayrımcılık yapılması

Özel eğitim hizmetlerinin bireyin ayağına getirilmesi

Engellinin aileyle birlikte yaşamasının sağlanması

Çalışma saatlerinin engellinin istediği şekilde ayarlanması


14.Soru

"Farklı gelişim alanlarında davranışsal basamakların ve gelişim basamaklarının yaşa uygunluğunun kontrol edilmesini sağlayan bir yaklaşım"dır. Sözü edilen terim seçeneklerden hangisidir?


Gelişimsel tanılama

Gelişimsel değerlendirme

Gelişimsel gerilik

Gelişimsel yetersizlik

Gelişimsel Uyum


15.Soru

Kısa süreli bakım kaç gün ile sınırlandırılmıştır?


10

15

30

45

60


16.Soru

Otizm spektrum bozukluğu olan bireye tuvalet kontrolünü kazandırma aşağıdakilerden hangi çalışma ile başlamalıdır?


Kuru kalma süresinin belirlenmesi

Tutma, açma becerilerinin gözlenmesi

Basit sözel yönergeleri dinlemesi

Görme tanıma becerisini kazanması

Yürüme mesafesinin tespit edilmesi


17.Soru

Orta düzeyde zihinsel yetersizliğin zeka bölümü puanı kaçtır?


90 ile 70 arası

50-55 ile 70 arası

35-40 ile 50-55 arası

20-25 ile 35-40 arası

20-25 ve altı


18.Soru

Standardize edilmiş referans testlere göre ya da bireyin yaşıtlarına göre gelişiminin ortalamanın altında olma durumuna ne ad verilir?


Erken tanı

Gelişimsel gerilik

Erken çocukluk

İnsan gelişimi

Öğrenme etkileşimi


19.Soru

Gelişimsel yetersizlik, kaç yaşından önce görülen, kronik, zihinsel aktivitelerde ya da fiziksel faaliyetlerdeki yetersizlik olarak nitelendirilir?


22

25

18

55

65


20.Soru

Aşağıdakilerden hangileri çölyak hastalığı olan kişiler için güvenli besinler arasında yer almaktadır?

 1. Bal
 2. Çikolata
 3. Sirke
 4. Mısır
 5. İrmik


I ve IV

I ve V

I ve III

II ve V

II ve IV