Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302922

Aşağıdakilerden hangisi 573 sayılı KHK’nin ikinci kısmında yer alan Eğitim O¨ğretim başlığı altında yer alan alt başlıklardan biri değildir?


“Tanılama–Değerlendirme-Yerleştirme”

“Erken çocukluk dönemi eğitimi”

"Özel eğitim desteği"

“Okul öncesi eğitim”

“Yükseköğretim”


Yanıt Açıklaması:

"Özel eğitim desteği" 573 sayılı KHK’nin ikinci kısmının “Eğitim Ortamları” başlıklı bölümünde yer alır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum