Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1211105

  1. Bireyin günlük performansını olumsuz yönde etkileyen kalp yetmezliği, astım, orak hücre anemisi, lösemi, epilepsi, böbrek yetmezliği, hemofili gibi süreğen ya da akut sağlık problemlerini içerir.
  2. Gelişim sürecinde oluşan nörolojik bozukluğun, bireyin eğitim performansını ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumudur.
  3. İskelet, kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk ve yetersizlikten dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.
  4. Gelişim dönemi içerisinde, bireyin sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

Yukarıda verilen tanımların terimleri seçeneklerden hangisinde doğru bir sıralama ile verilmiştir?


Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik - Ortopedik yetersizlik - Süreğen hastalık - Sağlık yetersizlikleri

Sağlık yetersizlikleri - Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik - Ortopedik yetersizlik - Süreğen hastalık 

Sağlık yetersizlikleri - Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik - Süreğen hastalık - Ortopedik yetersizlik

Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik - Süreğen hastalık - Sağlık yetersizlikleri - Ortopedik yetersizlik

Ortopedik yetersizlik - Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik - Süreğen hastalık - Sağlık yetersizlikleri 


Yanıt Açıklaması:

"Sağlık yetersizlikleri - Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik - Ortopedik yetersizlik - Süreğen hastalık" sıralaması doğrudur. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum