Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1215915

Yetersizliklerin hafif-orta ve ağır olarak ele alınması, hangi tür yetersizlik sınıflandırmasına girmektedir?


Yetersizliğin oluşum şekline göre sınıflama

Yetersizliğin yoğunluğuna göre sınıflama

Yetersizliğin türüne göre sınıflama

Yetersizliğin sebeplerine göre sınıflama

Yetersizliğin işlevlerine göre sınıflama


Yanıt Açıklaması:

Fiziksel yetersizliği iki şekilde sınıflamak mümkündür. Birincisi yetersizliğin yoğunluğuna göre yapılabilecek sınıflamadır; hafif, orta ve yoğun.


İkinci sınıflama türü ise, fiziksel yetersizliğin oluşum şekline göre yapılabilecek bir sınıflamadır. Bu sınıflama da sinir sistemi ile ilgili olan fiziksel yetersizlik, kas – iskelet sistemi ile ilgili olan fiziksel yetersizlik ve sağlıkla ilgili fiziksel yetersizlik olmak üzere üç şekilde yapılabilmektedir.

 

Doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum