Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302920

Aşağıda yer alan 573 sayılı O¨zel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'yle ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?


06.06.1997 tarihli Resmi^ Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Yetersizliği olan bireylere sunulacak eğitim hizmetlerine dayanak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Özel eğitim gerektiren bireylere sunulacak tüm eğitim hizmetleri bu KHK kapsamı altındadır ve güvence altına alınmıştır.

KHK, yetersizliği olan bireylere verilecek olan hizmetlerin onların yeterliliklerini temel alarak belirlenmesini ve planlanmasını zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. 

KHK’nin 4. maddesi ise özel eğitimle ilgili temel ilkeleri belirlemektedir.


Yanıt Açıklaması:

KHK, yetersizliği olan bireylere verilecek olan hizmetlerin onların yeterliliklerini temel alarak belirlenmesini ve planlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum