Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303033

  1. Evde bakım hizmeti
  2. Yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi
  3. Umut evleri
  4. Hastane

Yukarıda verilenlerden hangileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının gelişimsel yetersizliği olan bireylere hizmet sunduğu alanlardandır?


I, II ve IV

I ve II

II, III ve IV

I, II, III

Yalnız IV


Yanıt Açıklaması:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gelişimsel yetersizliği olan bireyler şu alanlarda hizmet sunmaktadır: (a) evde bakım hizmeti, (b) yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi, (c) umut evleri ve (d) özel bakım merkezleri. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum