Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1257352

Aşağıdakilerden hangisi DSM 5'e göre "Otizm Spektrum Bozukluğu" çatısı altında yer almaz?


Otizm

Asperger Sendromu

Atipik Otizm

Çocukluk Dezentegratif Bozukluğu

Özgül Dil Bozukluğu


Yanıt Açıklaması:

DSM-5 e göre Otizm, Asperger Sendromu, Atipik Otizm ve Çocukluk Dezentegratif Bozukluğu alt kategorileri “Otizm Spektrum Bozukluğu” (OSB) çatısı altında toplanmaktadır. Ayrıca, DSM-5 kılavuzunda otizm, (a) sınırlı/yinelenen ilgi ve davranış örüntüleri, (b) sosyal etkileşim ve iletişimde belirgin yetersizliklerle kendini iki boyutta gösteren nöro-gelişimsel bir bozukluk olarak ifade edilmektedir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum