Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Otizm Spektrum Bozukluğu'nun okul öncesi dönemdeki belirtilerinden bazıları; kendini diğer insanlardan soyutlamak, günlük yaşamda konuşarak iletişim kurmamak ve kendisine gülümsemesine karşılık olarak gülümsememektir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen beceri, bu belirtilerin kapsamında değerlendirilebilir?


Taklit becerisi

Özbakım becerisi

İletişimsel beceri

Motor beceri

Bilişsel beceri


2.Soru

Fiziksel ya da sağlık yetersizlikleri bulunan çocukların oluşturduğu grup içinde özel eğitime yerleştirilen çocukların büyük çoğunluğunu hangi grup oluşturmaktadır?


Spina bifida

Serebral palsi

Omurilik zedelenmesi

Çocuk felci

Multiple skleroz


3.Soru

I. Ağız ve diş bakımı

II. Saç-sakal bakımı

III. Beslenme hizmetleri

IV. Tuvalet ihtiyacı ve temizliği

Yukarıdakilerden hangileri zihinsel yetersizliği olan bireylere sunulan bakım hizmetlerindendir?


II, III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV 

III ve IV

I, II ve IV


4.Soru

I. Anne-baba arasındaki akrabalık

II. Anne yaşının 35 yaş üstünde olması

III. Baba yaşının yüksek olması

IV. Bebeğin oksijensiz kalması

V. Annede şeker hastalığı

Yukarıdakilerden hangileri fiziksel yetersizliğin doğum öncesi nedenlerindendir?


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, II, III ve V

I, II, III ve IV


5.Soru

Ketojenik diyet hangi fiziksel yetersizlik grubundaki beslenme sorunlarında kullanılmaktadır?


Tip 1 diyabet

Serebral palsi

Kistik fibrozis

Epilepsi

Tip 2 diyabet


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DSM 5'e göre "Otizm Spektrum Bozukluğu" çatısı altında yer almaz?


Otizm

Asperger Sendromu

Atipik Otizm

Çocukluk Dezentegratif Bozukluğu

Özgül Dil Bozukluğu


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, erken dönemde gelişimsel geriliği bulunan çocuk ve ailesi için düzenlenen eğitimlerin kapsamında değildir?


Ailenin kendisine de destek sağlanmalıdır.

Farklı disiplinlerdeki uzmanlar, programa dahil edilebilir.

Eğitimler, sadece eğitim ortamını kapsamalıdır.

Eğitimlerde, aile üyelerinin güçlü yönlerine odaklanılmalıdır.

Eğitimlerde aile üyelerinin oyun becerileri geliştirilmelidir.


8.Soru

Hangisi fizyoterapistlerin görevlerinden değildir?


BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak

Özürlü bireylerin ortez ya da yardımcı cihazının tayininde bireyi ve aileyi bilgilendirmek

Fiziksel rehabilitasyona alınan özürlü bireylerdeki gelişimleri takip etmek ve gelişim
raporu hazırlamak

İşitme kaybı olan bireyleri değerlendirmek, alanına uygun program hazırlamak ve uygulamak

Özürlü bireyin gelişen aşamalarından ve doktor kontrollerinden okul/eğitim kurumu müdürünü ve aileyi bilgilendirmek


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan bireyin kişisel bakım hizmetlerinden değildir?


Tuvalet ihtiyacı ve tuvalet sonrası temizliği

Saç ve sakal bakımı

Giyinme/soyunma için gerekli hizmetler

Beslenme hizmetleri (yemek yeme, yemek hazırlama, içecek içme vb.)

Sosyal hakların kullanılmasına yönelik hizmet


10.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireyin bakım ve rehabilitasyonlarında çoğu zaman birçok personele/uzmana ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bunu sağlamak her zaman mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda hangi modelden yararlanılabilir?


Grupla problem çözme modeli

Müşteri modeli

Akran destekleme modeli

Koruyucu model

Zenginleştirilmiş model


11.Soru

  1. Sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni öğrencilerin gereksinimlerine uygun öğretim etkinliklerini belirler.
  2. Sınıf öğretmeni belirlenen konuyu anlatır.
  3. Özel eğitim öğretmeni etkinlikler yaparak öğrencilere yardım eder.

Doğrudan ve dolaylı işbirliği modelleri düşünüldüğünde verilen maddeler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Birlikte öğretim

Destekleyici öğrenme etkinlikleri

Tamamlayıcı öğretim

İş birliği yaparak problem çözme

Ekip öğretim yöntemi


12.Soru

  1. Bu hastalık kırmızı kan hücrelerinin yapısındaki kalıtsal bir bozukluk sonucu meydana gelmektedir.
  2. Bu hastaların aşırı sıcak ve soğuktan kaçınmaları, yeterince sıvı almaları sağlanmalıdır.
  3. Duygusal stres ve yorucu etkinlikler oraklaşma krizini tetikleyebilmektedir.

Yukarıda özellikleri verilen hastalık seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Kistik Fibrozis

Orak Hücre Anemisi

Şeker Hastalığı (Diyabet)

Epilepsi (Sara)

Astım


13.Soru

Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetersizliği olan bireylere sunulan hangi hizmette ortak çalışmalar göstermektedir.


Eğitim hizmetleri

Sağlık hizmetleri

Bakım ve rehabilitasyon hizmetleri

Ekonomik hizmetler

Sosyal hizmetler


14.Soru

Bireyi hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sisteminin zayılamasından dolayı ortaya çıkan hastalıklar kombinasyonu için kullanılan tıbbi  tanım aşağıdakilerden hangisidir?


Epilepsi

Hemofili

Serebral Palsi

AIDS

Spina Bifida


15.Soru

Emeklemenin olmaması ya da emeklerken iki ayağını birden bükerek sıçraması kaç aylık serebral palsili bir bebekte gözlenir?


1 aylık

2 aylık

3 aylık

10 aylık

1 yaş


16.Soru

I. OSB olan bireyler, birbirlerinden farklıdır.

II. Günlük yaşamda uygun olmayan davranış sergileyebilirler.

III. OSB, erken çocukluk döneminde ortaya çıkmaktadır.

IV. OSB olan bireyler, çok sık sosyal etkileşim kurmaktadırlar. 

V. OSB olan bireyler, tipik gelişim gösteren akranlarından daha fazla problem çözebilme yeteneğine sahiptir.

Yukarıda Otizm Spektrum Bozukluğu(OSB) ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


I, II, III

I,II,V

II,III,IV

III,IV,V

II,III,V


17.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan çocuğa, okul öncesi özel eğitim döneminde sağlanan eğitim fırsatları;

I. Çocuğun zihinsel, sosyal gelişimini hızlandırır,

II. Davranış problemlerini azaltır,

III. Ailenin,çocuğu ile olan etkileşimini geliştirmesi,

IV. Ailenin yaşadığı stresin azalması.

İfadelerinden hangisi ya hangileri doğrudur?


Yalnız I

I-II

I-II-III-IV

III-IV

Yalnız II


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel geriliğin prenatal nedenleri arasında yer alır?


Düşük doğum ağırlığı

Kafa travması

Kalıtım

Çocuk istismarı

Zor doğum


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ipucu sunma yönteminde kullanılan beş temel ipucu türleri arasında yer almamaktadır?


Sözel

Jestsel

Görsel

Rastlantısal

Fiziksel


20.Soru

Aşağıda yer alan öğretim stratejilerinden hangisi kendi içinde ikiye ayrılmaktadır?


İpucunun giderek arttırılması

Fiziksel ipucu/yardım

Model ipucu/yardım

Sözel ipucu/yardım

Sıralı sunum/yardım