Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303130

Otizm Spektrum Bozukluğu'nun okul öncesi dönemdeki belirtilerinden bazıları; kendini diğer insanlardan soyutlamak, günlük yaşamda konuşarak iletişim kurmamak ve kendisine gülümsemesine karşılık olarak gülümsememektir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen beceri, bu belirtilerin kapsamında değerlendirilebilir?


Taklit becerisi

Özbakım becerisi

İletişimsel beceri

Motor beceri

Bilişsel beceri


Yanıt Açıklaması:

OSB olan bireylerin hayali oyun paylaşımında, göz kontağı kurmada, arkadaş ediniminde, sosyal etkileşime girme veya sürdürmedeki zorluklara odaklanılarak, sosyo-duygusal ilişkiler ve iletişimsel becerilerinde yetersizliklere sahip oldukları vurgulanmaktadır. Soruda bahsedilen erken dönem belirtileri de iletişimsel beceri kapsamına girmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum