Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1231287

Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğunun okul öncesi dönemde gözlenen özelliklerinden birisidir?


Önceden söylediği bazı sözleri söylememeye başlamak

Kendini diğer insanlardan soyutlamak

Sosyal oyunlara katılmamak

Dinlemeye ya da çalışmaya yoğunlaşmakta zorlanmak

Olayları anlamlandırmak için kurallar yaratma gereksinimi göstermek


Yanıt Açıklaması:

Kendini diğer insanlardan soyutlamak

Yorumlar
  • 0 Yorum