Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizliğe neden olan doğum öncesi nedenlerden biridir?


Kan uyuşmazlığı

Tümör

Menenjit

Çoğul gebelik

Forseps


2.Soru

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi sunulan yemeği reddetme davranışı söz konusu olduğunda sabit kaşık yöntemi ile birlikte etkili bir şekilde kullanılmaktadır?


Model olma

İpucunun giderek arttırılması

Pekiştirme

Fiziksel yardım

Sözel ipucu


3.Soru

Çocuğun dünyayı tanıma ve öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Destek

Bakım

Eğitim 

Terapi

Oyun


4.Soru

“Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş, eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır” ilkesi kaçıncı ilkedir?


1. İlke

2. İlke

3. İlke

6. İlke

7. İlke


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi orta derecede fiziksel yetersizlik bulgularından biridir?


Bireyin kişisel gereksinimlerini bağımsız olarak karşılayabilmesi

Yetersizliği olan kişinin tekerlekli sandalyeye ve desteğe bağımlı olması

İşlevsel baş kontrolüne sahip olması

Baş kontrolünün zayıf olması

Yaşamını bağımsız olarak ya da çok az bağımlı olarak sürdürebilmesi


6.Soru

Ayşe özel eğitim sınıfında her gün okuma-yazma çalışması sırasında ağlamakta ve kendini yere atmaktadır. Bu durumda Ayşe'nin problem davranışının işlevi ne olabilir?


İlgi elde etme

İçsel uyaran elde etme

İlgiden kaçma

Nesne ya da etkinlikten kaçma

İçsel uyarandan kaçma


7.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere verilen kurum bakım hizmeti üç bakanlığa bağlı kurumlar tarafından yürütülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu bakanlıkları sırasıyla doğru vermiştir ?


Milli Eğitim- Sağlık- Aile ve Sosyal Politikalar

Adalet- Sağlık- Eğitim

Eğitim- Sağlık- Ulaşım

Sağlık- Yaşlı Bakım- Adalet

Aile- Sağlık- Yaşlılar Daire Başlanlığı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, uyumsal davranışların kavramsal beceriler boyutunda yer almaktadır?


Kuralları izleme

Yasalara uyma

Yemek yeme

Hareket etme 

Para kavramları


9.Soru

  1. Kasın sert olmasına, hareketin yavaşlamasına ve harekette kontrol güçlüğüne neden olur.
  2. Kasta normal gevşekliğin ötesinde bir gevşeklik bulunmaktadır.
  3. Çocuğun bacak, kol, el ya da yüzünde yavaş ya da sarsıntılı hareketler görülmektedir.
  4. Beynin lezyona uğramış kısmından gelen yanlış emirler çocuğun hareketini zorlaştırarak vücudun tipik pozisyonlarda tutulmasına neden olur.
  5. Sarsıntılı, değişen, titrek hareketler görülür.

Yukarıda verilen serebral palsinin türlerinden hangisi ya da hangileri "spastik tip"in özelliklerindendir?


I, IV

II, IV

III, IV, V

IV, V

I, II, V


10.Soru

Kişinin dikkati, ilgisi ve haz duygusunun cinsel organlara yöneldiği psikoseksüel dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Oral dönem

Anal dönem

Fallik dönem

Gizil dönem

Genital dönem


11.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fiziksel yetersizliği olan bireylere bakım hizmetleri sunulurken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi değildir?


Yetersizliği olan bireyin kullandığı tekerlekli sandalye ve diğer kullandığı aparatların hijyeni ve bakımı takip edilmeli gerekirse teknik bakımı için profesyonellerden yardım alınmalıdır.

Herhangi bir yaralanmaya yol açmamak için, fiziksel yetersizliği olan bireylerin kendi başlarına aktivite gerçekleştirmemelerine özen gösterilmelidir. 

Tekerlekli sandalyeye bağlı bireylerin bakım hizmetleri sağlanırken kendi istekleri, güç ve alışkanlıkları dikkate alınarak planlamalar yapılmalıdır.

Yetersizlikleri olan bireylerin yetersizliklerinin baskı oluşturan bölgelerinde yara ve pozisyon bozukluğunu önlemek amacıyla pozisyon değişikliği ya da pozisyon desteği yönünden bakım planı yapılmalıdır.

Bakım hizmeti sunan personel, fiziksel yetersizliği olan bireyi ve ailesiyle olan ilişkilerini gözlemlemeli ve yetersizliği olan bireyin bakımına etki eden olumsuz durumları belirleyerek gerekli önlemleri almalıdır.


12.Soru

BEP’te alanıyla ilgili gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanıp uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?


Odyolog

Rehber öğretmen / Psikolog

Sosyal hizmet uzmanı

Doktor

Fizyoterapist


13.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere yönelik bakım hizmetleri hangi genel müdürlük tarafından yürütülmektedir ?


Rehabilitasyon Genel Müdürlüğü

Gelişimsel Yetersizlik Sosyal Bakım Şubesi

Özel Eğitim Genel Müdürlüğü

Özürlüler Daire Başkanlığı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü


14.Soru

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin, kazandıkları bir beceriyi öğrenildiği ortamdan başka ortamlarda, başka araçlarla, başka kişilerin varlığında ve başka yönergeler verildiğinde yapmasına ne denir?


Becerinin genellenmesi

Becerinin kazanımı

Becerinin pekiştirilmesi

Becerinin sergilenmesi

Becerinin sönmesi


15.Soru

Bir Serebral Palsi'li bebeğin devamlı huysuz olması, emme bozukluğu, ısrarlı kusması, etraftan gelen uyarılara tepki vermemesi, nöbetlerinin olması kaç aylıkken gözlenmektedir?


10 aylık bebek

8 aylık bebek

1 aylık bebek

2 aylık bebek

3 aylık bebek


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğunun okul öncesi dönemde gözlenen özelliklerinden birisidir?


Önceden söylediği bazı sözleri söylememeye başlamak

Kendini diğer insanlardan soyutlamak

Sosyal oyunlara katılmamak

Dinlemeye ya da çalışmaya yoğunlaşmakta zorlanmak

Olayları anlamlandırmak için kurallar yaratma gereksinimi göstermek


17.Soru

Aşağıdaki zihinsel yetersizliği olan bireylerde görülen uyumsal davranış sınırlılıktan hangisi  kavramsaldır?


Alıcı dil becerileri

Kişiler arası ilişkiler

Sorumluluk alma

Kuralları izleme

Yasalara uyma


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi otizmli çocuklarda okul öncesi dönemde gözlenen özelliklerden biridir?


Başkalarının kendisine dokunmasından hoşlanmak

Başkalarının mimiklerini taklit etmek

Anne-babasının kendisine gülümsemesine
karşılık gülümseme davranışı göstermek

Rutinlerden kaçınmak

Sıklıkla öfke nöbetleri geçirmek


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bir kişinin yaşayabilmesi için ihtiyacı olan destek miktarını göstermektedir?


Yirmi dört saat bakım gereksinimi vardır.

Orta düzeyde sunulan destekle bağımsız bir şekilde yaşayabilir.

Kişisel bakım gereksinimleri için günlük desteğe ihtiyacı vardır.

Çok az düzeyde destekle bağımsız olarak yaşar.

Desteğe ihtiyaç duymadan bağımsız olarak yaşayabilir.


20.Soru

Hangisinde kurum bakım hizmeti yoktur?


Bakım ve rehabilitasyon merkezleri

Aile sağlığı merkezleri

Aile danışma ve rehabilitasyon merkezleri

Engelsiz yaşam merkezleri

Özel bakım merkezleri