Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1276638

Aşağıdakilerden hangisi orta derecede fiziksel yetersizlik bulgularından biridir?


Bireyin kişisel gereksinimlerini bağımsız olarak karşılayabilmesi

Yetersizliği olan kişinin tekerlekli sandalyeye ve desteğe bağımlı olması

İşlevsel baş kontrolüne sahip olması

Baş kontrolünün zayıf olması

Yaşamını bağımsız olarak ya da çok az bağımlı olarak sürdürebilmesi


Yanıt Açıklaması:

Orta Derecede Yetersizlik: Yetersizliği olan bireyin günlük yaşamını sürdürmede az da olsa desteğe gereksinim duyması, bazen bağımsız olabilmesi, işlevsel baş kontrolüne sahip olması, eklemlerinde işlevlerini sınırlayan ve ağrıya neden olan şekil bozukluklarının olması, bireysel gereksinimlerinde yardımcı aletleri (yürüme cihazı, koltuk değneği, uyarlanmış aletler) kullanması, okul başarısını ya da yaşına uygun motor becerilerin kazanılmasını engelleyen duyu-algı bozukluklarının olması durumudur. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum