Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1290209

Ayşe özel eğitim sınıfında her gün okuma-yazma çalışması sırasında ağlamakta ve kendini yere atmaktadır. Bu durumda Ayşe'nin problem davranışının işlevi ne olabilir?


İlgi elde etme

İçsel uyaran elde etme

İlgiden kaçma

Nesne ya da etkinlikten kaçma

İçsel uyarandan kaçma


Yanıt Açıklaması:

Ayşe her gün aynı etkinlik sırasında problem davranış gösterdiği için problem davranışın işlevinin nesne-etkinlikten kaçma olduğunu düşünebiliriz.

Yorumlar
  • 0 Yorum