Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1216736

  1. Bireyin engelli olması
  2. Bireyin ailesinde çalışan olmaması
  3. Bireyin sosyal güvenlik kurumlarında herhangi birine bağlı olmaması
  4. Bireyin ailesini kaybetmiş ve ailesinin ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde olması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bakıma muhtaçlık aylığı için gereken koşullardandır?


I, III ve IV

III ve IV

I ve IV

II,III ve IV

Yalnızca II


Yanıt Açıklaması:

Bakıma muhtaçlık aylığı için gereken koşullar

  1. Bireyin ailesinde çalışan olmaması
  2. Bireyin sosyal güvenlik kurumlarında herhangi birine bağlı olmaması
  3. Bireyin ailesini kaybetmiş ve ailesinin ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde olmasıdır.

Doğru yanıt "E" seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum