Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere  yönelik bu başlık altında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sunulan hizmetler yer almaktadır. Hangisi bu hizmetlerden birisi değildir?


Evde bakım hizmeti

Umut evleri

Yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi

Özel bakım merkezleri

Huzur evleri


2.Soru

Gelişim yetersizliklerin bakım ve rehabilitasyonu ile ilgili düzenleyici hükümler
içeren farklı yasal düzenlemelerin norm sırası hangisinde doğru verilmiştir?


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Kanunu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Kanunu-1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kararname

2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Kanunu-1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Kanunu 

1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Kanunu-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası


3.Soru

Bakım sunan kişi, zihinsel yetersizliği olan bireye yemeğini yedirirken; kaşıkla yemeğini ağzına vermek yerine, elini bireyin elinin üzerine koyarak, kaşığı tutmasını, kaşığı ağzına götürmesini sağlayabilir.                                                  Örnekte sunulan ipucu (yardım) türü aşağıdakilerden hangisidir?


Fiziksel ipucu

Model ipucu

Sözel ipucu

Sözel olmayan ipucu

Jest ipucu


4.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan birey ile nor­mal gelişim gösteren bireyler arasındaki etkileşimin arttırılarak, birbirlerinden bir şeyler öğrenerek karşılıklı çı­kar sağlamalarına imkan sağlayan iş birlikli hizmet modeli aşağıdakilerden hangisidir?


İş Birliği ile Danışmanlık

İş Birliği ile Öğretim/Bakım/ Rehabilitasyon

Ailelerle İş Birliği Kurma

Akran Destekleme Modeli

Doğrudan ve Dolaylı İşbirliği Modelleri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan bireylerde daha yaygın görülen hastalıklardan biri değildir?


Epilepsi

Kabızlık

Reflü

Alerji

Kalp krizi


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğal gelişim gösteren çocukların en az bir kere gelişim testi yaptırılmasının gerekli olduğu yaş aralıklarını doğru ifade etmektedir?


0-6 ay, 12-18 ay, 2-3 yaş, 5-6 yaş.

0-6 ay, 12-18 ay, 2-3 yaş, 4-6 yaş.

0-12 ay, 12-18 ay, 2-3 yaş, 5-6 yaş.

0-6 ay, 6-18 ay, 2-3 yaş, 5-6 yaş.

0-6 ay, 12-24 ay, 2-3 yaş, 5-6 yaş.


7.Soru

"Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, sözel ve sözel olmayan iletişim ve sosyal etkileşim becerilerinde sınırlılıklar ile birlikte takıntılı, yineleyici davranışlar ve ilgi alanlarında sınırlılık ile karakterize edilen bir yaygın gelişimsel bozukluktur." şeklinde tanımlanan durum aşağıdakilerden hangisidir? 


Down Sendromu

Fragile X Sendromu

Otizm

Fenilketonuri

Opitz Sendromu


8.Soru

Bir beceriyi daha küçük alt basamaklara ayırma anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Küçük adımlar

Ayrık denemeler

Özbakım listeleri

Beceri analizi

Zincirleme analiz


9.Soru

.................. çocukluk ve ergenlik çağının genetik geçişli bir hastalığıdır. Bu hastalıkta salgı bezlerinden aşırı yoğun ve yapışkan bir madde salgılanmaktadır. Akciğerler, karaciğer, pankreas ve bağırsak gibi organlar bu salgı ile kaplanarak işlevlerini yerine getiremeyecek hâle gelirler.                                                  Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Orak Hücre Anemisi

Şeker Hastalığı (Diyabet)

Kistik Fibrozis

Epilepsi (Sara)

Astım


10.Soru

Özel eğitim gerektiren bireylere sunulacak tüm eğitim hizmetleri aşağıdaki yasal düzenlemelerden hangisinin kapsamı altındadır ve bu düzenlemeyle güvence altına alınmıştır?


573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

5378 Sayılı Engelliler Kanunu

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı davranışlara örnektir?


Akranlara vurma

Çığlık atma 

Kendine vurma

Kendini ısırma

Akranları ısırma


12.Soru

Doğum öncesi, sırası ya da sonrası erken çocukluk çağında (0-7 yaş), beyinde meydana gelen bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan yürüme, hareket ve duruş bozukluklarıyla seyreden yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Serebral Palsi

Down Sendromu

Otizm Spektrum Bozukluğu

Fragile X Sendromu

Cri Du Cat Sendromu


13.Soru

Omuriliğin alt kısmını, bacak kaslarını ve duyuyu kontrol eden sinirlerin gelişiminde yetersizlik meydana gelmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?


Spina Bifida

Serebral Palsi

Çocuk Felci

Multiple Skleroz

Omurilik Zedelenmesi


14.Soru

Standardize edilmiş referans testlere göre ya da bireyin yaşıtlarına göre gelişiminin ortalamanın altında olma durumu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisindedir?


Gelişimsel gerilik

Yaygın gelişim geriliği

Zihinsel yetersizlik

Fiziksel yetersizlik

Süreğen yetersizlik


15.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisi zihinsel yetersizliği olan bireyin içsel uyarandan kaçma durumunda problem davranış göstermesine bir örnektir?


Oturduğu yerde ileri geri sallanması.

Diş ağrısından dolayı kafasını duvarlara vurması.

Bireylerin kendisine sarılmalarından hoşlanmadığı için onlara vurması.

Acıktığında yiyecek elde etmek için ağlaması.

Kaşığı tutamadığı için atmaya çalışması.


16.Soru

Aşağıda yer alan yemek yeme becerilerinin kazanılmasını etkileyen etmenlerden hangisi davranışsal sorunlar arasında gösterilmektedir?


Küçük kas becerilerinin gelişimindeki yetersizlikler

Ağız boşluğu ve kas yapısındaki bozukluklar

Öğretim fırsatı sağlamayan öğretim ortamları

Görme ya da işitmedeki yetersizlikler

Yemek kokusuna duyarlılık


17.Soru

  1. Bireyin engelli olması
  2. Bireyin ailesinde çalışan olmaması
  3. Bireyin sosyal güvenlik kurumlarında herhangi birine bağlı olmaması
  4. Bireyin ailesini kaybetmiş ve ailesinin ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde olması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bakıma muhtaçlık aylığı için gereken koşullardandır?


I, III ve IV

III ve IV

I ve IV

II,III ve IV

Yalnızca II


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili fiziksel yetersizliklerden biridir?


Serabral palsi

Çocuk felci

Omurilik zedelenmesi

Travmatik beyin yaralanmaları

Hemofili


19.Soru

Bireyin zihin engelli olarak kabul edilebilmesi için zihinsel yetersizlik ve gelişimsel bozukluğun kaç yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkmış olması gerekir?


6

9

12

15

18


20.Soru

Aile bireylerinin veya yakınlarının verdikleri hizmetlere verilen ad nedir?


İnformal bakım

Formel bakım

Uzun süreli evde bakım

Yaşlı bakım

Hasta bakım