Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302911

Özel eğitim gerektiren bireylere sunulacak tüm eğitim hizmetleri aşağıdaki yasal düzenlemelerden hangisinin kapsamı altındadır ve bu düzenlemeyle güvence altına alınmıştır?


573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

5378 Sayılı Engelliler Kanunu

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği


Yanıt Açıklaması:

573 sayılı KHK’nin 2. maddesinde “Bu Kanun Hükmünde Kararname; özel eğitim gerektiren bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetlerini; bu hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve programları kapsar” şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu maddeden de anlaşılacağı gibi, özel eğitim gerektiren bireylere sunulacak tüm eğitim hizmetleri bu KHK kapsamı altındadır ve güvence altına alınmıştır. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum