Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1246010

Aşağıdakilerden hangileri zihinsel yetersizliği olan bireylerin sergilediği problem davranışların işlevi olabilir?

  1. İçsel uyaran elde etme
  2. İlgi elde etme
  3. Nesne ya da etkinlik elde etme
  4. İçsel uyarandan kaçma
  5. İlgiden kaçma
  6. Nesne ya da etkinlikten kaçma


I-II-III

IV-V-VI

I-II-III-IV-V-VI

II-III-V-VI

I-II-IV-V


Yanıt Açıklaması:

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin sergilediği problem davranışlar aslında bir iletişim işlevi görmektedir. Bu anlamda problem davranışların işlevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür; a) içsel uyaran elde etme, b) ilgi elde etme, c) nesne ya da etkinlik elde etme, d) içsel uyarandan kaçma, e) ilgiden kaçma ve nesne ya da etkinlikten kaçma. Doğru cevap C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum