Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1256097

 5378 sayılı Kanun kapsamında kaç yılında çıkarılan yönetmelikle " resmî kurum ve kuruluşlar ile özel bakım merkezlerini kapsayan yönetmeliklerde bakıma muhtaç  olma durumu ağır özürlü olma şartına bağlanmıştır"?2005

2006

2009

2010

2012


Yanıt Açıklaması:

5378 sayılı Kanun kapsamında 2006 yılında
çıkarılan Bakıma Muhtaç ve Özürlü Bireylerin Tespiti ve Bakım Hizmetlerinin esaslarını belirleyen
yönetmelikte bakıma muhtaçlık şu şekilde tanımlanmış ve şu şartlara bağlanmıştır:
• Bireyin engelli olması
• Bireyin sosyal güvenlik kurumlarında herhangi birine bağlı olmaması
• Bireyin ailesini kaybetmiş ve ailesinin ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde olması
Bu Yasa’ya dayanılarak 2006 yılında çıkarılan,
resmî kurum ve kuruluşlar ile özel bakım merkezlerini kapsayan yönetmeliklerde bakıma muhtaç olma durumu ağır özürlü olma şartına bağlanmıştır. 2007 yılında yapılan değişiklikle özel bakım merkezleri, 2010 yılında yapılan değişiklikle de resmî kurum ve kuruluşlar bakım merkezleri için ağır özürlü olup başkasının yardımı ve bakımına ihtiyacı olanlardan kendilerinin veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen aylık gelir tutarının bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilenlerin bakım  ücretlerinin ödeneceği belirtilmiştir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum