Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1291700

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hakkında yanlış bir bilgi yer almaktadır?


06.06.1997 tarihli ve 23011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Özel eğitim gerektiren bireylere sunulacak tüm eğitim hizmetleri bu KHK kapsamı
altındadır ve güvence altına alınmıştır

4. maddesi özel eğitimle ilgili temel ilkeleri belirlemektedir

Yetersizliği olan bireylere eğitim hakkı vermektedir

Kanun Hükmünde Kararname’nin ikinci ilkesi, “Özel eğitime erken başlamak esastır” şeklindedir


Yanıt Açıklaması:

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, yetersizliği olan bireylere eğitim hakkı vermemektedir. Yetersizliği olan bireylerin eğitim hakkı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından verildiği için bu KHK yetersizliği olan bireylerin eğitim haklarını nasıl kullanacaklarını düzenlemektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum